Main Content

Wij vertegenwoordigen gespecialiseerd onderwijs in Kampen

Speciaal onderwijs is anders dan regulier onderwijs. Het ‘anders’ zijn hangt samen met de speciale behoefte aan onderwijs en ondersteuning van de leerling. De school biedt op eigen wijze hulp aan leerlingen die in het regulier onderwijs nog niet de ondersteuning kunnen krijgen die ze nodig hebben.

Een leerling zet je niet in een hokje en die van ons helemaal niet!

Prisma staat voor onderwijs op maat en dan niet het trendy “passend onderwijs” maar écht onderwijs op maat.

Waarom gespecialiseerd onderwijs?

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Ook als dat misschien niet past binnen de reguliere kaders. Het is ons doel om ook kinderen voor wie dat niet zo vanzelfsprekend is passend onderwijs te bieden. Onderwijs dat aansluit bij de ontwikkeling en de mogelijkheden van een leerling. Onderwijs dat uitdaagt, plezier geeft en een leerling trots laat zijn. Onderwijs dat een leerling voorbereidt op een toekomst, als volwaardig lid van onze samenleving.